Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
(11-29-2017, 01:44 PM)phantom Wrote: [ -> ]monologue ka madalas dito madam

...alam mo dumadating ang swerte pag laging nagmomonologue madam JMF Big Grin  tingnan mo ko sa thread ko Big Grin
FLI BRN EW bounce plays
WEB breakout play if above 9.10
(11-29-2017, 01:54 PM)Ollie Wrote: [ -> ]
(11-29-2017, 01:44 PM)phantom Wrote: [ -> ]monologue ka madalas dito madam

...alam mo dumadating ang swerte pag laging nagmomonologue madam JMF Big Grin  tingnan mo ko sa thread ko Big Grin

Ganun ba? Sige wag nyo na ako bisitahin dito ng swertehin  naman ako  . ALis na dali.  dancing man
(11-29-2017, 09:30 PM)jmf Wrote: [ -> ]
(11-29-2017, 01:54 PM)Ollie Wrote: [ -> ]
(11-29-2017, 01:44 PM)phantom Wrote: [ -> ]monologue ka madalas dito madam

...alam mo dumadating ang swerte pag laging nagmomonologue madam JMF Big Grin  tingnan mo ko sa thread ko Big Grin

Ganun ba? Sige wag nyo na ako bisitahin dito ng swertehin  naman ako  . ALis na dali.  dancing man

thanks pala madam sa pag accept sa FB ko. ako yung pusa ang pic hehe
(11-29-2017, 09:57 PM)phantom Wrote: [ -> ]thanks pala madam sa pag accept sa FB ko. ako yung pusa ang pic hehe

Ngayon lang ako nakakilala ng trader na pusa. Hi Muning  Big Grin
Good morning
strong stocks
 ROCK PF MJC PXP ANI TUGS SGI

mga pwede mag breakout STI GSMI WEB LTG

bounces- ION  MRC BRN FLI BHI
APX triple doji is bullish but wait for direction first


Monologue day ako ulit
Hi madam good morneng!! read your post then go to Comms' hehehe practicing buhay trading lang po..
...madam lunch na Tongue
(12-01-2017, 09:28 AM)EYEBUGS Wrote: [ -> ]Hi madam good morneng!! read your post then go to Comms' hehehe practicing buhay trading lang po..

Salamat Eyebugs  dancing man
I will be absent today. Pasensya na Comm. Ollie.Wala muna akong updates.  I have been sick since the weekend. 
ANI MJC PF PXP TUGS ALHI stillon uptrend
BRN bullish as long a s above 1 / ACR bullish above 1.37/ AGI breakout above 16.20
H2O cup and handle