Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
kung photoshopped sana ginawa mo nang mas malaki pag gains lol
Good morning maam jmf Big Grin
Good morning maam jmf.
Pa attendance Big Grin
(01-17-2019, 09:21 AM)Cebuano Wrote: [ -> ]Good morning maam jmf.
Pa attendance Big Grin

Good morning Cebuano
Good morning sayo dito maam. Smile
...tapos na ba yung FOCUS mo madam?
active na pala ulit FB mo madam. nung nakaraang silip ko bagets na bagets ka pa sa pic mo eh
(01-21-2019, 10:12 AM)phantom Wrote: [ -> ]active na pala ulit FB mo madam. nung nakaraang silip ko bagets na bagets ka pa sa pic mo eh

...baka nag 10year challenge din si madam Tongue
^
haha.
Comm i-post mo yung 10yrs challenge ng port mo para ma inspire kami. Big Grin