Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
get well soon madam
...ok madam, ikaw naman magpahinga ng husto Big Grin
(12-04-2017, 10:16 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...ok madam, ikaw naman magpahinga ng husto Big Grin

wala naman nakakamiss sa akin dito   Blush
...ayan na andito na ulit ako...eto lugaw me dala ako, kainin mo habang mainit pa ha? Tongue
(12-04-2017, 09:26 AM)jmf Wrote: [ -> ]I will be absent today. Pasensya na Comm. Ollie.Wala muna akong updates.  I have been sick since the weekend. 
ANI MJC PF PXP TUGS ALHI stillon uptrend
BRN bullish as long a s above 1 / ACR bullish above 1.37/ AGI breakout above 16.20
H2O cup and handle

get well soon madam.  Heart
me dala ako chicken soup madam Smile
get well soon madam jmf :-)
...paypayan nyo si madam para makatulog Big Grin wawa naman
Thank you sa chicken soup at sa paypay at sa lugaw at sa get well soon  Big Grin
may resistance yan MJC sa 6.96.