Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Good morning! banana
murneng guys
short term support ni NOW sa 2.75. low today at 2.77
Pwede tranche buy cut below 2.70


TUGS made higher lows intraday.
support at 2.60, previous resistance. nag overshoot to 2.55.
Resistance intraday at 2.85/2.90

SGI resiatcne at 2.08 is 50% above previous box / mid point

ANI must break 12.60 para new mid term high

RWM nag bounce sa tenkan sen support line. resistane at 4.20
DMC bounced off monthly support at 14. 
Good entry point. Cut below
...bakit hindi mo naman ako mention sa blog mo re MJC? Sad
LR break above sma 50
(12-07-2017, 11:34 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...bakit hindi mo naman ako mention sa blog mo re MJC? Sad

alin yan
...sa pixiu Tongue

...kain ka na muna, lunch na...magaling ka naba? o gusto mo na ng pizza?
(12-07-2017, 12:02 PM)Ollie Wrote: [ -> ]...sa pixiu Tongue

...kain ka na muna, lunch na...magaling ka naba? o gusto mo na ng pizza?


may pizza sa Vikings. Dun tayo  Tongue

i -edit ko blog ko .
DMC

[Image: dmc.png?w=736]