Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
NOW, support yung 15. . susunod yung 13.50
it is back above 13.50, yung bottom ng tri sa 4 hour chart
POPI at 20 year high
di ako makapost pa rin ng chart comm
...pano ka ba magpost ng chart madam? ayusin natin yan...sa attachment pa rin?
...may APC chart ka naman naipost hhhmmmnnn
(02-24-2018, 06:15 PM)jmf Wrote: [ -> ]..Idagdag ko nalang yan pulis dahil ni request mo.Downtrend pa pero may bullish divergence na...

...nag cross na yata Madam...  Smile
(02-26-2018, 10:33 AM)jmf Wrote: [ -> ]APC

Posted this at my Discord chat group on Feb 22, 2018
Spot .44
Current price =.66

[Image: apc.png?w=736]

wow may discord chat ka na rin pala ms. JMF! makapag-subscribe nga ulit kay SimpleTrader  winking
(02-26-2018, 03:39 PM)Ollie Wrote: [ -> ]...may APC chart ka naman naipost hhhmmmnnn
link yun sa blog ko comm.
pag insert photo ayaw.
maybe same reason why you could not post the banner.
Thank you for the support Onin as always  Big Grin
(02-26-2018, 09:12 PM)jmf Wrote: [ -> ]
(02-26-2018, 03:39 PM)Ollie Wrote: [ -> ]...may APC chart ka naman naipost hhhmmmnnn
link yun sa blog ko comm.
pag insert photo ayaw.
maybe same reason why you could not post the banner.

...madam can you send me the image sa email ko...maybe we can try that, send me the images and I will try to edit and post it for you subukan lang natin