Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
LTG

Resistance to break at 618 fibo

[Image: ltg.png?w=736]
...madam teacher pa-update naman po sa MJC namin Tongue kahit wala nang chart, comment na lang kayo po Tongue
I break mo na yan .079 BHI pleezzeee
(11-23-2017, 10:10 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...madam teacher pa-update naman po sa MJC namin Tongue kahit wala nang chart, comment na lang kayo po Tongue

Bentana yan!  Big Grin
[Image: tugs11.png?w=736]
(11-23-2017, 10:30 AM)jmf Wrote: [ -> ]
(11-23-2017, 10:10 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...madam teacher pa-update naman po sa MJC namin Tongue kahit wala nang chart, comment na lang kayo po Tongue

Bentana yan!  Big Grin

...nagbenta nga ako eh, ayan hindi ko na mabuy back ulit Big Grin
(11-23-2017, 10:37 AM)Ollie Wrote: [ -> ]
(11-23-2017, 10:30 AM)jmf Wrote: [ -> ]
(11-23-2017, 10:10 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...madam teacher pa-update naman po sa MJC namin Tongue kahit wala nang chart, comment na lang kayo po Tongue

Bentana yan!  Big Grin

...nagbenta nga ako eh, ayan hindi ko na mabuy back ulit Big Grin
uy connggrattts!! pa- pizza ka naman  Big Grin
BHI

If this breaks....
[Image: bhi3.png?w=736]
Very informative charts madam... keep it up! Heart
(11-23-2017, 11:10 AM)Palakulista Wrote: [ -> ]Very informative charts madam... keep it up! Heart

Thank you Palakulista  Big Grin