Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
(07-13-2018, 02:21 PM)jmf Wrote: [ -> ]
(07-13-2018, 11:50 AM)Ollie Wrote: [ -> ]^^...pagod na kasi ako kakapigil sa pagbili eh Smile

pwesto muna ako sa 4.20  banana

...nice price Smile
Posted at Simple Trader Trading Group in July 2, 2018
Spot =20
[Image: ecp.png?w=736]


July 17, 2018 high =31

[Image: ecp1.png?w=736]

Join Simple Trader Trading Group

https://pixiutrades.wordpress.com/2018/04/27/join-the-simple-trader-trading-group/
FOOD

Chart posted at Simple Trader Trading Group on July 11, 2018
Spot=.62

[Image: food2.png?w=736]

July 17, 2018
High =.75
[Image: food4.png?w=736]

Join Simple Trader Trading Group
https://pixiutrades.wordpress.com/2018/04/27/join-the-simple-trader-trading-group/
....nice eye on FOOD madam Smile
nakakabusog yang FOOD ni madam
(07-17-2018, 05:16 PM)Ollie Wrote: [ -> ]....nice eye on FOOD madam Smile

Thank you, beautiful eyes  Big Grin
(07-17-2018, 06:51 PM)phantom Wrote: [ -> ]nakakabusog yang FOOD ni madam

Naisuka mo na ba ?  Big Grin
madam long time no see. nahuli ako sa foods. see you next retracement
(07-18-2018, 09:06 AM)SCALPER Wrote: [ -> ]madam long time no see. nahuli ako sa foods. see you next retracement

hello scalper. Minsan lang may tao dito. Nagdala na nga ako ng FOODS ...  Big Grin
...pag may FOODs ulit ha? Big Grin