Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
...pwede ba 'to madam? CROWN STI? :p tip na yan Tongue
morning madam.

naiwan ko phone ko kaya di kita mabati sa parlor mo
(11-28-2018, 09:57 AM)phantom Wrote: [ -> ]morning madam.

naiwan ko phone ko kaya di kita mabati sa parlor mo

Hi Phantom  Big Grin
(11-28-2018, 10:49 PM)jmf Wrote: [ -> ]
(11-28-2018, 09:57 AM)phantom Wrote: [ -> ]morning madam.

naiwan ko phone ko kaya di kita mabati sa parlor mo

Hi Phantom  Big Grin

nood tayo finals madam

baka after 30 years pa ulit tayo makapasok ng finals  Big Grin
(11-29-2018, 06:53 PM)phantom Wrote: [ -> ]
(11-28-2018, 10:49 PM)jmf Wrote: [ -> ]
(11-28-2018, 09:57 AM)phantom Wrote: [ -> ]morning madam.

naiwan ko phone ko kaya di kita mabati sa parlor mo

Hi Phantom  Big Grin

nood tayo finals madam

baka after 30 years pa ulit tayo makapasok ng finals  Big Grin

imposible ang ticket madam. Nood nalang tayo Sunken Garden , may fishballs pa.
Here is our WEB chart last Nov 30 Comm.

[attachment=3786]
...I was trying to accumulate below 3.00 Tongue kaso nagbilihan na agad mga tao eh

...sunken garden tayo, pisbol sa uaap game 2 Tongue
(12-04-2018, 03:42 PM)Ollie Wrote: [ -> ]...I was trying to accumulate below 3.00 Tongue kaso nagbilihan na agad mga tao eh

...sunken garden tayo, pisbol sa uaap game 2 Tongue

game 3 na lang. may pasok game 2 eh
...binuhusan kami sa WEB madam Sad
(12-07-2018, 12:02 PM)Ollie Wrote: [ -> ]...binuhusan kami sa WEB madam Sad

Yeah nasira ang 3.20. That was 618 fib