Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Absent si madam.
Dami siguro customer sa salon today. hihi
sira daw laptop nya Cebuano, kaya wala sya sa parlor ngayon
...even with WEB BCOR in green, loss pa din because of MJC  Tongue
Nagpapahinga pa yung kabayo natin comm. Walang ka volume2. Haha.
Kelan kaya ito sisipa.  Big Grin

[Image: 2r26op0.jpg]
(01-07-2019, 02:18 PM)phantom Wrote: [ -> ]sira daw laptop nya Cebuano, kaya wala sya sa parlor ngayon

sakto may benta ako laptop. haha.
(01-07-2019, 09:24 AM)Ollie Wrote: [ -> ]...ganyan lang din ang budget ko dati, lumaki na lang ng lumaki  Smile

ayun naman pala. Malapit na Chinese New Year Comm. Magdadala kami ng red envelope. Ikaw na bahala maglaman. 
Sugurin na natin si Comm  !
PHR

Posted at Simple Trader premium on December 21, 2018.
We identified the confluence of kumo, kijun sen and MA 20 as the support area for PHR

[Image: phrdec21.jpg?w=768]


January 7, 2018

Bounced at support area
Closing price =5.78


[Image: phr2.png?w=768]

https://pixiutrades.wordpress.com/2019/0...sorts-phr/
SLI
Posted at Simple Trader on Dec. 18, 2018
[Image: sli2.jpg?w=768]

Jan 7, 2019

Closing 1.41

[Image: sli-1.png?w=768]
https://pixiutrades.wordpress.com/2019/0...-land-inc/
HOUSE coverage at Simple Trader Premium

Price broke above the falling wedge pattern on October 30, 2018 at closing price of 7.09

November 6, 2018

Price closed at 7.30
[Image: house-2.png?w=736]
January 7, 2019
Closing price 8.60
[Image: house2.png?w=768]
EMP
Monthly chart
Posted at Simple Trader Premium on Jan. 1, 2018

Higher lows/ volume breakout
[Image: emp.png?w=768]

Broke above inner trend line today

January 7, 2019
[Image: emp-1.png?w=768]