Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: Stocks Review by JMF/Simple Trader
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
maayong buntag pud diha kanimo phantom Smile
gamay na bisaya lang ang bal an ko Cebuano

Manila grown eh

grown talaga, parang halaman lang
hihi. Ok lang yan phantom Smile
STR
Posted at SimpleTrader Premium on Jan. 3, 2019
[Image: str.jpg-2.png?w=768]
https://pixiutrades.wordpress.com/2019/0...lls-str-2/
(01-09-2019, 09:16 AM)Cebuano Wrote: [ -> ]Alam mo pala mag bisaya maam. Smile
Yung mga pang greetings lang ng beauty pageants alam ko Cebuano  Big Grin
Haha. ^_^
...magandang umaga sa inyo Smile
FOOD
Symmetrical triangle for FOOD days ago
[Image: food2.jpg.png?w=768]

https://pixiutrades.wordpress.com/2019/0...nc-food-2/

Current

[Image: food4.png?w=768]
Bilis mo talaga maka scan maam. Big Grin
(01-09-2019, 10:47 AM)Cebuano Wrote: [ -> ]Bilis mo talaga maka scan maam. Big Grin

may magbebreakout this week. Who wants to know?
Join FOCUS !