Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors

Full Version: RFM Corporation
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
sayang nd ako nakasakay dito. huhu san pa kaya maganda mag invest na stocks ung 2nd liner pero below 2 pesos
http://pinoymoneyman.com/rfm-turning-aro...g-19-2014/

Looks like RFM may be turning it around..
test buy 4.9..TongueTongueTongue
(09-01-2014, 03:04 PM)jaypao Wrote: [ -> ]test buy 4.9..TongueTongueTongue

Like dancing man
Mga brad, may namumuong bullish RSI divergence ito.... Jaypao to the rescue... Tulak mo na yan bro Gavh, huwag mo lang bubuhusan ha??? Big Grin
ang sama ng weekly chart..nonetheless i decided to catch a falling knife..just hoping na bottom na..the good thing is, panay ang bagsak pero walang volume..Big GrinBig GrinBig Grin
ayos..ipinasa na ang cross..bwahaha
reversal nb talaga?Big GrinBig GrinBig Grinbananabanana
May malaking cross sa baba.... Langya puro mga retail ang sumasalo.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47