Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors
Willy Gathchalian stocks? - Printable Version

+- Stock Market PILIPINAS: Empowering the Filipino Investors (http://stockmarketpilipinas.com)
+-- Forum: Market Forum (http://stockmarketpilipinas.com/forum-1.html)
+--- Forum: Market Education (http://stockmarketpilipinas.com/forum-10.html)
+--- Thread: Willy Gathchalian stocks? (/thread-240.html)Willy Gathchalian stocks? - Rico - 08-20-2011

Sirs, please enlighten naman po ako sa mga stocks ni Mr. William Gatchalian? Thanks po ulit sa inyo ng marami. I am learning so much. This Forum is really for the newbies talaga.

William Gatchalian stocks po itong WPI and WIN di po ba?


RE: Willy Gathchalian stocks? - glenchuy - 08-20-2011

from the top of my head, maliban dun sa sinabi mo, kasama din itong si Forum Pacific Inc. (FPI) at si Philippine Estates Corp. (PHES).