SMP WILL BE SWITCHED OFF SOON, THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

*BUY* Stocks Review by JMF/Simple Trader
Sana may  interesado magtanong at matuto. Hindi lang chart request kundi makatotohanang pagnanasa na matuto.

Nakakalungkot mag monologue dito.

Para lang akong carinderiang bukas sa lahat ng oras...   Blush
Reply


Messages In This Thread
Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-20-2017, 10:01 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2017, 12:00 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2017, 12:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2017, 12:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-20-2017, 12:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2017, 01:57 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-20-2017, 02:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2017, 02:09 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2017, 02:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-20-2017, 02:25 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2017, 02:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-20-2017, 02:32 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2017, 02:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2017, 03:06 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-21-2017, 08:56 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-24-2017, 09:52 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-21-2017, 09:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-21-2017, 09:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-21-2017, 09:21 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-21-2017, 09:24 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-21-2017, 11:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-21-2017, 11:31 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-21-2017, 02:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-21-2017, 01:58 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-22-2017, 10:02 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-22-2017, 10:44 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-22-2017, 10:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-22-2017, 10:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-22-2017, 11:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-22-2017, 11:42 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by 3SDGL - 11-22-2017, 02:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-22-2017, 02:20 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-22-2017, 02:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-22-2017, 02:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by 3SDGL - 11-22-2017, 02:43 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-22-2017, 03:00 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-22-2017, 06:40 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 10:04 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-23-2017, 10:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 10:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-23-2017, 10:37 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 10:42 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 10:28 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 10:37 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 11:07 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 12:00 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 01:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 03:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 03:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 03:49 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-23-2017, 11:36 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-24-2017, 08:59 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-24-2017, 09:08 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-24-2017, 09:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-24-2017, 09:12 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-24-2017, 09:21 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-24-2017, 09:25 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-24-2017, 10:08 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-24-2017, 02:48 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-24-2017, 03:47 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-24-2017, 09:51 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-25-2017, 02:41 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by 3SDGL - 11-27-2017, 10:31 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-27-2017, 10:36 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-27-2017, 10:42 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-27-2017, 11:27 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-27-2017, 11:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-27-2017, 12:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-28-2017, 01:04 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-28-2017, 01:07 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-28-2017, 01:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-28-2017, 09:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-28-2017, 11:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-28-2017, 11:48 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-28-2017, 11:48 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-29-2017, 09:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-29-2017, 01:17 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-29-2017, 01:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-29-2017, 01:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-29-2017, 01:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-29-2017, 09:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-29-2017, 10:47 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-29-2017, 02:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-01-2017, 09:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-01-2017, 12:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-01-2017, 12:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-04-2017, 09:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-04-2017, 10:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-04-2017, 01:17 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-04-2017, 01:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-04-2017, 01:53 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-05-2017, 12:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-05-2017, 09:59 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-05-2017, 10:49 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-05-2017, 10:59 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-05-2017, 11:01 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-05-2017, 11:04 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-05-2017, 11:11 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-05-2017, 11:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-05-2017, 11:47 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-05-2017, 05:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-05-2017, 01:48 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-05-2017, 11:55 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-06-2017, 08:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 08:57 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-06-2017, 09:01 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 09:05 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-06-2017, 12:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 01:11 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-06-2017, 09:22 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 10:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 10:57 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 11:05 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 01:09 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 01:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 01:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-06-2017, 01:42 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 01:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 03:33 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 03:42 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-06-2017, 04:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 04:04 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-06-2017, 04:07 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-06-2017, 06:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-07-2017, 08:36 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 09:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 10:25 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 11:28 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-07-2017, 11:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 11:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 11:36 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-07-2017, 12:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 12:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-08-2017, 08:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 12:52 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 01:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 01:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-07-2017, 11:28 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-08-2017, 11:04 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-08-2017, 11:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-08-2017, 11:21 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-08-2017, 11:25 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-08-2017, 11:29 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-08-2017, 12:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-08-2017, 01:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-08-2017, 02:17 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-11-2017, 08:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-11-2017, 10:12 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-11-2017, 09:51 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-11-2017, 10:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-11-2017, 10:13 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-11-2017, 12:06 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-12-2017, 05:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-12-2017, 08:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-12-2017, 10:59 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-12-2017, 11:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-13-2017, 10:25 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-12-2017, 02:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-13-2017, 10:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-13-2017, 11:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-13-2017, 12:23 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-13-2017, 03:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-13-2017, 03:43 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-13-2017, 08:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-13-2017, 05:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-13-2017, 05:22 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-14-2017, 10:35 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-14-2017, 10:57 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-14-2017, 11:24 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-14-2017, 12:48 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-14-2017, 02:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-15-2017, 09:18 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-15-2017, 09:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-15-2017, 09:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-15-2017, 11:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-15-2017, 11:20 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-15-2017, 01:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-15-2017, 01:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-15-2017, 02:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-18-2017, 02:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-18-2017, 02:22 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-18-2017, 08:57 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-18-2017, 09:11 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-18-2017, 09:18 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-18-2017, 12:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-19-2017, 10:27 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-19-2017, 01:51 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-20-2017, 09:55 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-21-2017, 10:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-22-2017, 09:37 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-27-2017, 10:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-27-2017, 12:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-29-2017, 01:13 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-29-2017, 02:12 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-29-2017, 11:00 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-29-2017, 02:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-02-2018, 05:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-02-2018, 11:55 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 12:02 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 09:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 10:12 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 10:38 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 10:35 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 10:42 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 10:48 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 12:27 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 02:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 02:47 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 03:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 03:14 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 03:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 03:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 03:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 03:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 03:42 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 03:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 03:47 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 03:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 03:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2018, 04:21 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2018, 04:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-04-2018, 10:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-08-2018, 12:12 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-08-2018, 12:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-08-2018, 12:13 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-08-2018, 12:35 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-08-2018, 12:45 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-08-2018, 01:08 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-08-2018, 01:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-09-2018, 09:38 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-09-2018, 10:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-09-2018, 10:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-09-2018, 10:58 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-10-2018, 09:38 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-11-2018, 10:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-11-2018, 01:58 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-11-2018, 01:59 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-11-2018, 02:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-11-2018, 02:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-11-2018, 02:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-11-2018, 02:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-12-2018, 02:00 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-15-2018, 09:15 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-16-2018, 09:21 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-18-2018, 12:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-18-2018, 12:11 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-18-2018, 12:12 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-18-2018, 12:14 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-18-2018, 11:02 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-18-2018, 11:04 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-18-2018, 11:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-18-2018, 12:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-18-2018, 12:25 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-19-2018, 11:38 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-19-2018, 12:04 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-19-2018, 12:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-19-2018, 11:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-19-2018, 12:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-19-2018, 03:04 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-19-2018, 03:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-19-2018, 03:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 09:44 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-22-2018, 10:37 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 09:52 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 10:01 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-22-2018, 11:42 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 12:26 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-22-2018, 12:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 02:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 03:26 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-22-2018, 03:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 03:36 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 03:20 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 03:43 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2018, 03:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-23-2018, 11:55 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-23-2018, 10:52 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-23-2018, 08:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-23-2018, 11:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-23-2018, 11:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-23-2018, 11:57 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-23-2018, 11:58 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-23-2018, 06:53 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-23-2018, 07:32 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-23-2018, 08:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-24-2018, 10:22 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-24-2018, 03:18 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-25-2018, 11:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-25-2018, 12:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-25-2018, 01:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-25-2018, 01:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-25-2018, 01:36 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-25-2018, 06:46 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-29-2018, 02:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-29-2018, 02:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-31-2018, 04:20 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-31-2018, 04:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-31-2018, 04:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-31-2018, 10:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-01-2018, 12:46 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-01-2018, 12:47 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-01-2018, 12:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-01-2018, 02:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-02-2018, 12:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-02-2018, 04:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-03-2018, 10:49 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-05-2018, 11:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-06-2018, 02:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-06-2018, 08:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-06-2018, 10:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-07-2018, 02:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-07-2018, 04:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-07-2018, 04:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2018, 12:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2018, 12:18 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2018, 12:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2018, 01:46 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2018, 04:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-08-2018, 03:31 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2018, 04:11 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2018, 04:11 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-09-2018, 09:52 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-09-2018, 09:52 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-09-2018, 10:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-09-2018, 11:31 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-09-2018, 11:36 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-09-2018, 01:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-09-2018, 02:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-11-2018, 11:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-12-2018, 04:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-19-2018, 02:00 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-18-2018, 01:37 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-18-2018, 09:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-19-2018, 12:40 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-19-2018, 01:01 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 03:32 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-19-2018, 09:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-19-2018, 08:59 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-19-2018, 11:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-20-2018, 11:14 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Onin - 02-20-2018, 11:13 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-20-2018, 11:27 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-20-2018, 11:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-20-2018, 11:36 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-20-2018, 11:37 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-21-2018, 12:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 07:42 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 11:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 12:28 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 12:47 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-22-2018, 01:53 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 03:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-22-2018, 02:48 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 03:22 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 07:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 08:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-22-2018, 10:58 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-23-2018, 12:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-23-2018, 04:22 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-24-2018, 09:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-24-2018, 06:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-23-2018, 07:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-24-2018, 06:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by oni - 02-25-2018, 09:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-26-2018, 09:48 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-26-2018, 10:39 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-26-2018, 10:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Onin - 02-26-2018, 07:53 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-26-2018, 09:25 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-26-2018, 10:40 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-26-2018, 11:56 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-26-2018, 01:59 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-26-2018, 02:00 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-26-2018, 02:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-26-2018, 03:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-26-2018, 03:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-26-2018, 09:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-26-2018, 09:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-26-2018, 09:43 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-26-2018, 09:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-26-2018, 09:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-27-2018, 12:13 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-27-2018, 12:21 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-27-2018, 12:42 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-27-2018, 08:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-27-2018, 12:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-27-2018, 01:37 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-27-2018, 09:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-27-2018, 10:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-27-2018, 11:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-27-2018, 01:58 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-27-2018, 11:18 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-27-2018, 02:04 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-28-2018, 10:58 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-28-2018, 11:09 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-01-2018, 12:02 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-01-2018, 12:03 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-01-2018, 12:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 03-01-2018, 09:22 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-01-2018, 04:18 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-01-2018, 04:20 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-02-2018, 08:46 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-01-2018, 06:06 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-02-2018, 08:46 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-02-2018, 09:14 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-02-2018, 09:15 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-02-2018, 09:28 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 03-02-2018, 09:36 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-02-2018, 12:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-02-2018, 12:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-05-2018, 02:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-05-2018, 02:27 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-05-2018, 02:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-06-2018, 12:12 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-06-2018, 12:40 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-06-2018, 12:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-06-2018, 12:55 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-07-2018, 07:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-08-2018, 02:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-08-2018, 02:36 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-08-2018, 09:43 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-12-2018, 08:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-11-2018, 11:42 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-11-2018, 11:49 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-11-2018, 11:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-12-2018, 08:47 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-14-2018, 01:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-20-2018, 11:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-22-2018, 12:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 03-22-2018, 01:41 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-22-2018, 05:14 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 03-23-2018, 09:57 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-23-2018, 08:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-27-2018, 11:55 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-28-2018, 11:20 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-28-2018, 04:14 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 04-02-2018, 11:28 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 12:04 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 12:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 12:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 12:07 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 12:08 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 12:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 12:11 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 01:32 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 12:14 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 12:51 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-04-2018, 02:41 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-06-2018, 12:57 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-10-2018, 04:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-11-2018, 12:09 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-11-2018, 12:40 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-11-2018, 01:11 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-11-2018, 05:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-13-2018, 11:24 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-16-2018, 04:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-17-2018, 01:29 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-17-2018, 02:04 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-18-2018, 12:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-18-2018, 10:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-19-2018, 05:43 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-21-2018, 09:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-22-2018, 11:17 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-22-2018, 11:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-22-2018, 11:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-23-2018, 10:06 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-23-2018, 10:21 PM
Stocks Review by JMF/Simple Trader - by zoktok - 04-24-2018, 09:40 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-27-2018, 12:25 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-27-2018, 12:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-27-2018, 01:25 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-28-2018, 04:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-28-2018, 04:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-28-2018, 07:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-28-2018, 08:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-07-2018, 12:42 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-07-2018, 12:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-07-2018, 12:47 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-07-2018, 12:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-10-2018, 01:43 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-10-2018, 01:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-10-2018, 01:47 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-11-2018, 02:23 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-11-2018, 12:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-13-2018, 05:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-21-2018, 08:44 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-21-2018, 08:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-25-2018, 09:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-29-2018, 12:58 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-29-2018, 12:59 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-29-2018, 06:41 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-31-2018, 12:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-31-2018, 12:20 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-03-2018, 09:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-06-2018, 12:39 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-06-2018, 12:40 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-06-2018, 12:41 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-06-2018, 09:15 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-06-2018, 11:00 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-06-2018, 10:52 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-07-2018, 10:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-11-2018, 09:02 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-13-2018, 10:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-19-2018, 01:28 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-19-2018, 01:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-19-2018, 01:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-20-2018, 12:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-20-2018, 12:13 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-20-2018, 12:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-20-2018, 12:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-20-2018, 10:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-20-2018, 10:43 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-20-2018, 12:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-25-2018, 05:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-03-2018, 09:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-03-2018, 09:36 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-03-2018, 09:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-03-2018, 09:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-04-2018, 09:47 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-06-2018, 12:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-06-2018, 09:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-06-2018, 10:56 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-06-2018, 10:59 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-06-2018, 11:01 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-06-2018, 11:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-10-2018, 02:26 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-11-2018, 02:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-12-2018, 11:15 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-12-2018, 05:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-13-2018, 09:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-13-2018, 11:46 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-13-2018, 11:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-13-2018, 02:21 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-13-2018, 02:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-17-2018, 02:43 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-17-2018, 02:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-17-2018, 05:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-17-2018, 09:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-17-2018, 09:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-18-2018, 11:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-19-2018, 11:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-20-2018, 10:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-20-2018, 10:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-20-2018, 10:29 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-23-2018, 10:58 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-20-2018, 11:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-23-2018, 10:59 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-23-2018, 11:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-23-2018, 11:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-23-2018, 03:17 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-23-2018, 03:21 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-23-2018, 03:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-23-2018, 04:28 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-24-2018, 11:55 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-24-2018, 11:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-25-2018, 09:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-25-2018, 10:41 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-25-2018, 03:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-25-2018, 07:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-26-2018, 09:28 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-26-2018, 09:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-26-2018, 10:13 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-26-2018, 10:17 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-26-2018, 10:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-26-2018, 10:39 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-26-2018, 10:36 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-26-2018, 10:38 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-26-2018, 03:51 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-27-2018, 10:22 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-27-2018, 10:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-01-2018, 10:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-02-2018, 10:17 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-03-2018, 10:48 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-06-2018, 03:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-07-2018, 02:22 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-07-2018, 04:06 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-10-2018, 11:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-14-2018, 08:52 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-15-2018, 10:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-14-2018, 10:47 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-14-2018, 04:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-14-2018, 08:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-14-2018, 08:58 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-14-2018, 09:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-16-2018, 02:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-16-2018, 02:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-22-2018, 08:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-23-2018, 08:55 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-24-2018, 09:55 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-24-2018, 04:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-24-2018, 04:48 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-31-2018, 09:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-31-2018, 02:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-31-2018, 02:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-31-2018, 02:11 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-31-2018, 02:21 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-05-2018, 09:24 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-06-2018, 01:12 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-06-2018, 02:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-06-2018, 02:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-06-2018, 03:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2018, 11:59 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-10-2018, 12:04 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-19-2018, 10:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-19-2018, 07:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-20-2018, 09:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-20-2018, 02:22 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-25-2018, 08:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-25-2018, 09:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-25-2018, 07:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-26-2018, 09:41 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-26-2018, 11:21 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-28-2018, 09:04 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-28-2018, 09:11 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-01-2018, 09:00 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-01-2018, 10:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by 3SDGL - 10-02-2018, 08:29 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-02-2018, 08:41 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by SPO4 - 10-02-2018, 09:14 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-02-2018, 09:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-02-2018, 09:24 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-02-2018, 09:40 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-02-2018, 09:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-02-2018, 03:33 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-02-2018, 03:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-02-2018, 09:59 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-03-2018, 09:27 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-03-2018, 10:31 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-03-2018, 10:18 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-07-2018, 01:03 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-08-2018, 10:00 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-10-2018, 03:11 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-10-2018, 09:14 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-12-2018, 09:12 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Onin - 10-12-2018, 11:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-12-2018, 12:06 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-12-2018, 12:31 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-12-2018, 12:51 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-12-2018, 01:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-12-2018, 01:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-16-2018, 05:49 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-16-2018, 05:51 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-17-2018, 05:42 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-17-2018, 05:59 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-21-2018, 12:25 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-22-2018, 02:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-22-2018, 02:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-24-2018, 03:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-24-2018, 03:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-24-2018, 03:09 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-24-2018, 03:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-25-2018, 02:33 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-26-2018, 02:18 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-26-2018, 02:26 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-05-2018, 11:18 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-05-2018, 03:18 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-05-2018, 03:52 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-06-2018, 01:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-06-2018, 04:33 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-07-2018, 04:39 PM
Stocks Review by JMF/Simple Trader - by zoktok - 11-06-2018, 05:07 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-06-2018, 06:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-07-2018, 01:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-07-2018, 08:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-07-2018, 11:32 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-08-2018, 09:18 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-09-2018, 09:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-09-2018, 01:36 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-15-2018, 12:51 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-15-2018, 12:51 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-13-2018, 10:27 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-15-2018, 10:57 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-15-2018, 10:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-19-2018, 12:10 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2018, 01:21 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-20-2018, 05:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-20-2018, 06:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-20-2018, 06:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-21-2018, 09:27 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-21-2018, 09:49 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-26-2018, 10:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-26-2018, 10:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-26-2018, 12:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-26-2018, 12:09 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-26-2018, 12:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-26-2018, 12:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-26-2018, 12:26 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-28-2018, 10:49 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-02-2018, 08:22 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-04-2018, 03:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-04-2018, 03:42 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-07-2018, 12:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-08-2018, 11:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-17-2018, 02:59 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-17-2018, 03:04 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-20-2018, 07:11 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-20-2018, 07:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-20-2018, 07:41 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-20-2018, 07:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-20-2018, 08:08 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-20-2018, 09:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-20-2018, 10:32 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-21-2018, 12:52 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-21-2018, 09:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-21-2018, 09:35 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-21-2018, 09:38 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-21-2018, 11:37 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-27-2018, 02:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 12-27-2018, 09:05 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 12-27-2018, 02:23 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-01-2019, 12:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-01-2019, 09:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-02-2019, 03:43 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-02-2019, 04:07 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2019, 09:18 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2019, 09:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-03-2019, 09:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-03-2019, 10:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 11:52 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-04-2019, 10:41 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 12:13 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 12:15 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 12:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-04-2019, 02:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 12:26 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 12:28 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 01:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 01:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 09:42 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 09:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-07-2019, 09:24 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-07-2019, 06:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-04-2019, 03:36 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 09:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 09:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-04-2019, 11:51 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-07-2019, 03:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-07-2019, 09:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-07-2019, 09:21 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-07-2019, 09:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-07-2019, 09:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-07-2019, 11:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-08-2019, 09:14 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-08-2019, 04:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-08-2019, 04:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-09-2019, 09:00 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-09-2019, 09:59 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-09-2019, 09:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-09-2019, 10:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-09-2019, 10:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-09-2019, 12:53 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-09-2019, 01:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-10-2019, 09:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-10-2019, 12:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-10-2019, 09:31 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-10-2019, 12:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-10-2019, 01:46 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-10-2019, 02:17 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-10-2019, 03:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-10-2019, 03:57 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-14-2019, 12:28 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-14-2019, 12:42 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-15-2019, 11:46 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-14-2019, 11:37 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-14-2019, 12:20 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-14-2019, 02:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-14-2019, 02:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-29-2019, 12:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-14-2019, 02:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-14-2019, 02:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-14-2019, 03:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-14-2019, 11:07 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-15-2019, 09:17 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-15-2019, 09:20 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-15-2019, 09:25 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-15-2019, 09:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-15-2019, 03:48 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-15-2019, 11:47 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-16-2019, 08:57 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-17-2019, 10:27 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-18-2019, 02:19 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by 3SDGL - 01-23-2019, 09:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-21-2019, 10:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-21-2019, 01:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-21-2019, 01:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-21-2019, 10:13 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-21-2019, 10:25 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-22-2019, 09:29 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-22-2019, 09:36 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-23-2019, 09:24 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-25-2019, 11:02 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-25-2019, 11:17 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-28-2019, 09:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-28-2019, 10:18 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-28-2019, 10:17 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-29-2019, 01:57 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 01-29-2019, 08:27 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 01-30-2019, 09:31 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-03-2019, 05:37 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-04-2019, 09:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-06-2019, 10:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-06-2019, 01:04 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-07-2019, 04:17 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-07-2019, 06:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-07-2019, 10:26 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2019, 10:39 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2019, 10:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-08-2019, 11:18 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-09-2019, 11:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-10-2019, 04:10 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-12-2019, 04:58 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 02-14-2019, 10:00 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 02-14-2019, 04:00 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-07-2019, 09:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 03-07-2019, 10:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-07-2019, 01:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 03-28-2019, 09:21 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 03-28-2019, 09:27 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-02-2019, 04:11 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-02-2019, 04:33 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-15-2019, 12:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-16-2019, 12:03 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-16-2019, 03:09 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-16-2019, 03:22 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-16-2019, 03:39 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-23-2019, 08:04 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-23-2019, 08:17 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-23-2019, 08:22 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-25-2019, 12:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 04-26-2019, 09:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-26-2019, 09:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 04-26-2019, 09:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 04-26-2019, 10:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-02-2019, 10:55 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 04-26-2019, 10:15 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-02-2019, 10:56 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-02-2019, 10:56 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-02-2019, 10:56 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 05-02-2019, 10:58 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-02-2019, 11:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 05-02-2019, 11:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-06-2019, 10:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-06-2019, 10:38 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-06-2019, 11:21 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 05-06-2019, 01:32 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-13-2019, 06:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-13-2019, 06:04 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-14-2019, 05:27 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-14-2019, 05:36 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-14-2019, 06:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-14-2019, 06:48 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-14-2019, 06:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-14-2019, 07:16 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-20-2019, 12:56 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-20-2019, 10:19 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 05-20-2019, 10:20 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 05-20-2019, 11:41 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-07-2019, 11:15 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 06-07-2019, 11:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-09-2019, 10:50 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 06-10-2019, 09:29 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-10-2019, 07:06 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-10-2019, 11:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-10-2019, 11:56 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-11-2019, 12:07 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Onin - 06-11-2019, 01:27 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 06-12-2019, 08:51 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-03-2019, 12:22 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-03-2019, 01:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-08-2019, 11:27 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-08-2019, 11:29 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-08-2019, 11:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-08-2019, 11:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-09-2019, 02:35 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-08-2019, 11:45 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-08-2019, 11:45 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-08-2019, 12:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-08-2019, 12:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-08-2019, 12:20 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-09-2019, 02:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-16-2019, 10:27 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-16-2019, 10:31 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-16-2019, 10:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-16-2019, 11:03 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-17-2019, 09:24 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-17-2019, 09:54 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-16-2019, 10:54 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-16-2019, 11:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-18-2019, 09:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-18-2019, 11:43 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-18-2019, 12:01 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-18-2019, 11:44 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-23-2019, 07:29 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-23-2019, 07:30 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 07-24-2019, 07:29 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 07-26-2019, 03:28 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-14-2019, 10:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-14-2019, 10:43 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-14-2019, 11:02 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-14-2019, 11:16 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-14-2019, 05:26 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-22-2019, 11:14 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-27-2019, 09:51 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-27-2019, 10:10 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-27-2019, 10:22 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-27-2019, 02:06 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-28-2019, 03:26 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-28-2019, 03:34 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-28-2019, 03:49 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-28-2019, 03:49 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-28-2019, 03:49 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-28-2019, 03:58 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-29-2019, 10:13 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-29-2019, 01:59 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-30-2019, 12:12 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 08-30-2019, 02:44 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 08-30-2019, 10:45 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-04-2019, 01:51 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-05-2019, 09:09 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-09-2019, 09:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-09-2019, 09:31 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:18 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:21 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:22 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-10-2019, 09:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:24 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:26 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:28 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 09:36 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 10:06 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-10-2019, 10:50 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-10-2019, 11:00 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-11-2019, 03:38 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by 3SDGL - 09-12-2019, 09:41 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-12-2019, 09:43 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-19-2019, 10:30 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-19-2019, 10:41 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-19-2019, 10:52 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-19-2019, 11:49 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-23-2019, 01:05 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-27-2019, 09:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 09-27-2019, 09:38 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 09-30-2019, 09:11 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-03-2019, 12:02 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-04-2019, 10:03 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:23 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:25 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:31 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:32 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:33 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:34 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:38 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-04-2019, 10:52 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-07-2019, 08:56 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-21-2019, 08:53 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 10-21-2019, 10:07 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-23-2019, 12:14 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 10-30-2019, 09:31 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-04-2019, 11:17 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by Ollie - 11-05-2019, 08:46 AM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-09-2019, 10:23 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-09-2019, 10:25 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-09-2019, 10:45 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-09-2019, 11:24 PM
RE: Stocks Review by JMF/Simple Trader - by jmf - 11-10-2019, 12:40 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 5 Guest(s)